அதே வரலாற்றுப் பாடம் தானே!


ஓர் ஆசிரியர் இருபது வருடங்களாக வரலாற்றுப் பாடம் கற்றுக் கொடுத்து வந்தார். அவரிடம் படித்த மாணவர் பிற்காலத்தில் நாட்டின் மிக முக்கிய மந்திரியானார். ஒரு நாள் மந்திரி தம் ஆசிரியரைக் காணத் திடீரெனப் பள்ளிக்கு வந்தார். ஆசிரியர் தம் அறையில் அமர்ந்து அடுத்த வகுப்பிற்கான பாடத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்.

அதனால் அவர் மந்திரியைக் காண உடனடியாக வர முடியவில்லை. மந்திரி சிறிது நேரம் ஆசிரியருக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
இருவரும் சந்தித்துக் கொண்டார்கள். மந்திரி ஆசிரியரிடம் குசலம் விசாரித்தப் பிறகு, ‘மிக முக்கியமான மந்திரியை இப்படிக் காக்க வைக்கலாமா?’ என வினவினார்.

என் ஆசிரியர் தங்கம்

ஆசிரியர் தாம் பாடம் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டியிருந்ததால் தம்மால் சரியான நேரத்திற்கு வர முடியவில்லை என்று சொன்னார்.
மந்திரி கேலியாக, சார், இருபது வருட மாக அதே வரலாற்றுப் பாடத்தைத்தானே போதித்து வருகிறீர்கள். இதில் புதிதாகச் சிந் திக்க என்ன இருக்கிறது?" என்று வினவினார்.

உடனே ஆசிரியர் உணர்ச்சியுடன், நான் மாணவர்களின் திறன் அறிந்து புதிது புதிதாகச் சிந்தித்து பாடம் நடத்தவே விரும்புகிறேன். ஏனெனில், பாயும் புனலைப் பருகவே நான் விரும்புகிறேன், தேங்கிய குட்டைநீரை அல்ல" என்றார் அந்த நல்லாசிரியர்.

ஆசிரியர் அவ்வளவு அற்புதமானவராக இருந்ததால்தான், மக்கள் அவரது மாணவரை மந்திரி ஆக்கினார்கள்.
அன்பின் மூலமாகச் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தைக் கொண்டு வந்தே தீரும்" என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுவது அந்த ஆசிரியர் விஷயத்தில் எவ்வளவு பொருத்தமாக உள்ளது!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s