தலைவலி வர என்ன காரணம்?


தலைவலி வர என்ன காரணம்?
ஒரு சிறுவன் நாள் முழுதும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். ஒன்றும் சாப்பிடாததால் மாலையில் அவனுக்கு வயிறு வலித்தது. மருத்துவரிடம் கொண்டு சென்றார்கள்.
மருத்துவர், இவனுக்கு ஒன்றுமில்லை. நாள் முழுவதும் வயிறு காலியாக இருந்தது. அதனால் வலி ஏற்பட்டுள்ளது. சாப்பிட்டால் சரியாகிவிடுவான்" என்றார். சிறுவனும் சாப்பிட்டான். வலியும் போய்விட்டது.

ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு சிறுவனின் தந்தைக்கும் தலைவலி வந்தது. அவர் தவித்தார். உடனே சிறுவன், அப்பாவுக்கு ஏன் தலை வலிக்கிறது தெரியுமா? என் வயிறு காலியாக இருந்தது. வயிறு வலித்தது. அப்பாவோட தலையிலும் ஒண்ணுமில்லே, அதுதான் அவருக்குத் தலைவலி. நான் சாப்பிட்டதும் வலி போனது. அப்பாவும் காலியான தலையை நிரப்பினால் எல்லாம் சரியாகிவிடும்" என்றான்.
அதுபோல தலையில் இறைசிந்தனையை நிரப்பினால் நாமும் முன்னேறுவோம். - சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s