மனத்தளர்ச்சி நீங்கிட என்ன வழி?

Holy Mother

மனத்தளர்ச்சி நீங்கிட என்ன வழி?

‘எவ்வாறு குழந்தை தாயிடம் செல்ல அழுது துடிக்கிறதோ, அதுபோல நாமும் அழுது ஏங்க வேண்டும்’ என்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இறைவனுக்காக நாம் அழுது ஏங்க வேண்டும். எப்படி?
‘இறைவா, எனக்கு உன்னையன்றி யார் உளர்? என்னைக் காப்பாற்று’ என்று மனக்கதவைத் திறந்து வைத்து இறைவனுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டும்.

விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை விளையாடப் பிடிக்கவில்லை என்றதும் பொம்மைகளை வீசிவிட்டு அழும். தாய் ஓடிச் சென்று அணைப்பாள். அதுபோலவே உலகியலில் வைராக்கியமும், மனதில் இறையன்பும் வந்தால், மனம் குவிந்து கூப்பிட்ட உடன் இறைவன் ஓடி வந்து இன்னருள் தந்து ஏற்றுக் கொள்வான்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறிய எளிய வழிகளைப் பின்பற்றி இறைநம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும். பிரார்த்தனை மிக முக்கியமானது. அதை விடாமல் செய்ய வேண்டும்.
அதனால் உலக வாழ்வில் அச்சமின்றி வாழ முடியும். மரணத்திற்குப் பிறகு நாம் எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த பரமாத்மாவுடன் இணைவோம்.
இதுதான் நாம் எட்ட வேண்டிய நிலை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s