புறாக்கள் கூறிய பாடம்

புறாக்கள் கூறிய பாடம்

 

ஒரு சிவன் கோயிலின் மாடங்களில் நிறைய புறாக்கள் வாழ்ந்து வந்தன. கோயில் கும்பாபிஷேகம் வந்தது. கோவிலுக்கு வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள்.
புறாக்கள் அங்கு வாழ முடியாமல் எதிரிலிருந்த மாதா கோயிலில் போய் வாழ ஆரம்பித்தன. அவை நிம்மதியாக இருக்கும்போது கிறிஸ்துமஸ் வந்தது. அங்கும் கோவிலுக்கு வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.

மீண்டும் புறாக்களுக்குத் தொல்லை. அவை வேறு வழியின்றி அருகிலிருந்த பள்ளிவாசலில் தஞ்சம் புகுந்தன. சில நாட்கள் சென்றன. ரம்ஜான் அன்று மசூதியைச் சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள்.

pigeon

புறாக்களுக்கு மீண்டும் தொல்லை. என்ன செய்வது என்று யோசித்தன. கோயில் கும்பாபிஷேகம் முடிந்து ஆரவாரங்கள் ஓய்ந்துவிட்டிருந்தன. எனவே மீண்டும் கோயிலுக்கே திரும்பி புறாக்கள் வாழ ஆரம்பித்தன.

அப்போது ஏதோ கலவரம். பலர் ஒருவரையொருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டார்கள்; கத்தியால் வெட்டிக் கொண்டார்கள். மாடங்களிலிருந்து புறாக்கள் எட்டிப் பார்த்தன.
ஒரு குஞ்சுப் புறா தன் அம்மா புறாவிடம் கேட்டது: இந்த மனிதர்களுக்கு என்ன ஆயிற்று?”.
அம்மா புறா, அவர்களுக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது” என்றது. குஞ்சுப் புறா, நமக்கு ஏன் மதம் பிடிக்கவில்லை?” என்று கேட்டது.

அதற்கு அம்மா புறா அமைதியாக, நாம் கோயிலில் இருந்தாலும், சர்ச்சில் இருந்தாலும், பள்ளிவாசலில் இருந்தாலும் நமக்குப் பெயர் புறாதான். ஆனால் மனிதன் கோவிலில் இருந்தால் இந்து, சர்ச்சில் இருந்தால் கிறிஸ்தவன், பள்ளிவாசலில் இருந்தால் முஸ்லிம் ஆகிவிடுகிறான். அதனால் இப்படி அடித்துக் கொள்கிறான்” என்று விளக்கம் கூறியது.

அப்படியானால் நாம் மனிதர்களைவிடச் சிறந்தவர்கள் அல்லவா” என்று பெருமைப் பட்டுக் கொண்டது குஞ்சு புறா.

அதனால்தான் நாம் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறோம்” என்றது அம்மா புறா.

நாம் எங்கிருந்தாலும், எந்தப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் மனிதர்களாக வாழத் தெய்வத்தைப் பிரார்த்திப்போம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s