அன்னையை யார் அனுப்பியது?

அன்னையை யார் அனுப்பியது?

தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவரத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது ஒரு சிசு. அது இறைவனிடம், “நீங்கள் என்னை உலகுக்கு அனுப்பப் போகிறீர்களாமே?
சிறியவளான நான் யாருமின்றி அங்கு எப்படி வாழ்வேன்? இறைவா, எனக்கு பயமாக உள்ளது” என்றது.

இறைவன்: பயமே வேண்டாம். உனக்காக நான் ஒரு தேவதையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். அவள் உன்னை வரவேற்கக் காத்திருப்பாள். உன்Mother-and-Child1 பொறுப்பு முழுவதையும் அவள் ஏற்றுக்கொள்வாள்.

குழந்தை: இங்கு சொர்க்கத்தில் நான் பாடுவதையும், சிரிப்பதையும் தவிர வேறு எதுவும் செய்யாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். ஆனால் அங்கு…?
இறைவன்: உன் தேவதை உனக்காகக் பாடுவாள்; சிரிப்பாள். அவள் அன்பில் நீ திளைப்பாய்.

 

குழந்தை: என்னிடம் யாராவது பேசினால் நான் எப்படிப் புரிந்து கொள்வேன்? அவர்கள் மொழி எனக்குத் தெரியாதே?
இறைவன்: உன் தேவதை நீ இதுவரை கேட்டிராத அன்பான இனிமையான வார்த்தைகளை உன்னிடம் பேசுவாள். நீ என்ன பேசினாலும் அதைப் பொறுமையுடனும் அக்கறையுடனும் கேட்பாள். அவள் உனக்குப் பேசவும் கற்பிப்பாள்.

குழந்தை:  இறைவா, நான் உங்களிடம் பேச விரும்பும்போது…?
இறைவன்: கவலைப்படாதே. உன் தேவதை, என்னைக் கைகூப்பி அழைக்க உனக்குக் கற்பிப்பாள்.

குழந்தை:  உலகில் நிறையப் பொல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்களாமே. யார் என்னைப் பாதுகாப்பார்?
இறைவன்: தன் உயிரைக் கொடுத்தாவது உன் தேவதை உன்னைக் காப்பாள்.

குழந்தையின் கேள்விகளும் இறைவனின் பதில்களும் தொடர்ந்தன.

“ஆனால் இறைவா, உங்களைக் காண முடியாதே!” – சோகத்துடன் அரற்றியது சிசு.
“உன் தேவதை எப்போதும் என்னைப் பற்றிக் கூறுவாள். என்னிடம் நீ மீண்டும் திரும்பி வரும் வழியையும் உனக்குக் கற்பிப்பாள்”

அந்தக் கணத்தில் சொர்க்கத்தில் பூரண அமைதி நிலவியது. பூமியிலிருந்து குரல்கள் சொர்க்கத்தில் கேட்கத் தொடங்கின.

“இறைவா, நான் உலகத்திற்குப் போகிறேன். என் தேவதையின் பெயர் என்ன? சீக்கிரம் கூறுங்கள்”.
mother_7-1
“அவள் பெயர் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. நீ அவளை ‘அம்மா’ என்று அழை. அது போதும்

குழந்தை, “அம்மா! அம்மா!! இதோ நான் வந்து விட்டேன்!” என்று தன் மொழியில் கூறியது.

சுற்றியிருந்தவர்கள், “ஆ! குழந்தை பிறந்து விட்டது. அழுகைக் குரல் கேட்கிறது” என்று மகிழ்ந்தனர்.

ஆயாசத்துடன் கண்களை மூடிக்கொண்டே அந்த ‘அம்மா’, ‘இறைவா, இவனை அச்சமற்றவனாக, அன்பு மிக்கவனாக பக்தி கொண்டவனாக வளர்க்க எனக்கு அருள் புரி’ என்று பிரார்த்தித்தாள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s