நெருப்பை மூட்டு

சுள்ளியைத் தேடு; நெருப்பை மூட்டு!

மாலை நேரம். நூல் வெளியீட்டு விழா. சிற்றுண்டி முடிந்து, விழா ஆரம்பித்தது.
நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளரான அந்த இளைஞர் ஒலிபெருக்கியில் பேசித் தனது இருப்பைக் காட்டிக் கொண்டிருந்தார். நூல் வெளியிடப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகக் கொள்கையை வலியுறுத்துகிற நல்ல நூல் அது.
spark
அரங்கின் வாசலில் நூறு பிரதிகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன. அரங்கினுள் சுமார் இருநூறு பேர். அந்த இளைஞர் நூல் விற்பனைக்கு உள்ளது என அடிக்கடி அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார்.
நூலையும் நூலாசிரியரையும் வாழ்த்திப் பலர் பேசினர். கூட்டத்தினர், தமக்குள் பேசி, சிரித்து, நேரத்தைப் போக்கிக் கொண்டிருந்தனர். நூலாசிரியருக்குப் பரிசுகள், பொன்னாடைகள் என்று கௌரவம் சேர்த்து, சிறப்புப் பேச்சாளர் நிறைவுரை நிகழ்த்த வேண்டிய கட்டம் வந்தது.

ஒலிபெருக்கி முன் அந்த இளைஞர் வந்து, உங்களது வருகை இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பெருமை சேர்த்திருக்கிறது, உண்மைதான். ஆனால் புத்தகத்தை வாங்கிப் படிப்பதுதான் நூலாசிரியருக்குப் பெருமை சேர்க்கும். ஒத்த கருத்துடைய உற்ற நண்பர்களே இந்த நூலை வாங்கவில்லை என்றால், வேறு யார்தான் வாங்குவார்?

இப்படிக் கூறுவதற்கு மன்னிக்கவும். இங்கு கிடக்கும், விற்கப்படாத ஒவ்வொரு நூலும் என்னை வெட்கப்பட வைக்கிறது என உணர்ச்சியுடன் கூறினார்.
அவ்வளவுதான். அரங்கம் ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில், ஆழ்ந்த மௌனத்தில் மூழ்கியது. மறுகணமே, வாசலை நோக்கி கூட்டம். ஐந்தே மணித்துளிகளில் நிலைமை மாறிவிட்டது. பிறகு புத்தகம் கிடைக்கவில்லை என்று கூக்குரல்கள்.

ஒரு நல்ல சுள்ளியைத் தூண்டினால் போதும்; அறிவு எனும் அடுப்பு கனன்று எரியும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s