சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள் – Part 5

சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள்
– சுவாமி அபிராமானந்தர்

இன்றைய மாணவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய நான்கு குறிக்கோள்கள் மிக அவசியம்.

பிறரிடம் திறமையைக் காணுதல்: ஆண்ட்ரூ ஜாக்ஸன் அமெரிக்காவின் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர். இவர் 43 கோடீஸ்வரர்களுடன் ஒரே சமயத்தில் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்.

அவரிடம், எல்லாம் பெரிய செல்வந்தர்களாயிற்றே! ஈகோ இருக்குமே! இவர்களுடன் சேர்ந்து எப்படி வேலை செய்கிறீர்கள்? என்று கேட்டனர்.
அவர் கூறினார்: எப்போதுமே தங்கத்தைத்தான் பார்ப்பேன்; அதனைத் தோண்டும்போது அதோடு வரும் டன் கணக்கான மண்ணைப் பார்ப்பதில்லை
அது போல் எல்லோரிடமும் தங்கம் போன்ற நற்குணங்களும் உள்ளன. மண் போன்ற தீய குணங்களும் உள்ளன. நூறு டன் மண்ணைத் தோண்டி எடுத்தால்தான் ஒரு கிராம் தங்கம் கிடைக்கும். நிறைய இருக்கிறதே என்பதற்காக மண்ணையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கக் கூடாது.

gold

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார்: மனிதன் 99 நல்ல காரியங்களைச் செய்துவிட்டு ஒரே ஒரு கெட்ட செயல் செய்தால் உலகம் அதைத்தான் கூறிக் காட்டும். அவன் இதுவரை செய்த நல்ல செயல்களை எல்லாம் மறந்துவிடும்.

கடவுள் அதற்கு நேர் எதிர்மறை. மனிதன் கடவுளுக்கு எவ்வளவோ அவமரியாதை செய்திருந்தாலும் ஒரே ஒருமுறை நல்லது செய்தால் அந்த ஒன்றிற்காகவே அவனுக்கு அருள்வார். அது போல் உலகில் எல்லாவற்றிலும் நல்லதைப் பார்ப்பது அவசியம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s