சரஸ்வதியின் ஸ்தானத்தை அழுக்காக்காதே

சரஸ்வதியின் ஸ்தானத்தை அழுக்காக்காதே:

லட்சுமிகுட்டி மிகுந்த தெய்வ பக்தியுள்ளவர்; மகன் சங்கரனை வழி நடத்துவதில் பெரும் அக்கறை கொண்டவர். சிறுவனான அவன் ஒருவன் மீது கல்லெறிந்து, அவனுக்குக் காயம்பட்டுவிட்டது.

செய்தியறிந்து தாய் வருத்தத்துடன் இருந்தார். நீ செய்த தவறுக்கு உனக்குப் பத்துப் பிரம்படிகள் தரப்படும்” என்றார் அன்னை.

தவறு என்னவென்று விசாரித்தறிந்த மகன், தானே கையை நீட்டித் தண்டனையைப் பெற்றுக் கொண்டான்.

ஒரு முறை தன் தாயுடன் செல்லும்போது சங்கரன் வேறு ஒரு சிறுவனைத் தீய வார்த்தைகளால் திட்டினான்.

தாய் உடனே அவனிடம், மகனே, நாக்கு சரஸ்வதியின் இருப்பிடம். சரஸ்வதி அறிவு வழங்குபவள். யாரைப் பற்றியும் எதைப் பற்றியும் வேண்டாத வார்த்தைகளைக் கூறி சரஸ்வதியின் வாசஸ்தலத்தை அழுக்காக்கி விடாதே. உனது நாக்கிலிருந்து உத்தமமான வார்த்தைகள்தான் வர வேண்டும், மகனே!” என்றார்.

ranganthananda

‘என் அன்னையின் அந்த அறிவுரை தான் காலம் முழுவதும் என்னை வழி நடத்தி வருகிறது’ என்றார் சங்கரன் என்ற சுவாமி ரங்கநாதானந்தர்.

சுவாமிகள் நமது பாரத கலாச்சாரத்தின் பிரதிநிதியாக உலகின் பல நாடுகளுக்கும் சென்று வந்தார்.

நமது பாரம்பரியப் பெருமையையும் ஆன்மிகத்தையும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் போதித்தார்.

அந்த மேன்மையான பணிக்கு வித்திட்டது லட்சுமிகுட்டி என்ற அவருடைய அன்னைதான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s