சுவாமி விவேகானந்தரின் பரிவு

சுவாமி விவேகானந்தரின் பரிவு

swami-vivekananda

அன்று சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி தினம். சுவாமி அகண்டானந்தர் சார்காச்சியில் ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தில் விசேஷ பூஜை நடத்த முற்பட்டார்.

‘தம்மிடம் உள்ள புதிய ஆடையை அணிந்து பூஜை செய்யலாம்’ என்று அகண்டானந்தர் நினைத்துப் பெட்டியைத் திறந்தார். அப்போதுதான் புதிய உடை எதுவுமில்லை என்பது தெரிந்தது.

பழைய துணியை அணிந்து எப்படி பூஜை செய்வது? என தயங்கியபடி சுவாமி விவேகானந்தரின் திருவுருவப் படத்தினை நோக்கி, ‘புதுத் துணி அணிந்து கொண்டு பூஜை செய்ய இயலவில்லையே’ என்று வருந்தினார்.

அப்போது ஒருவர் பார்சல் ஒன்று தபாலில் வந்திருப்பதாக அவரிடம் தெரிவித்தார். சுவாமிகள் அதனைப் பிரித்தார். அதில் ஒரு புதிய வேட்டியும் உத்தரீயமும் இருந்தன. உடனே அவர் அதன் மீது கங்கை நீர் தெளித்துப் பின் அதை அணிந்து பூஜை செய்தார்.

அப்போது சுவாமி விவேகானந்தரின் தெய்விகக் குரல் சுவாமிகளுக்குக் கேட்டது:
‘கங்காதரா (சுவாமி அகண்டானந்தர்), இப்போது நான் எல்லையற்ற, எங்கும் நிறைந்த, எல்லாம் அறிந்த சச்சிதானந்த சொரூபம். உனக்கு உடை தேவை என்பது எனக்குத் தெரியும். எனவே முன்பே அதற்குரிய ஏற்பாட்டைச் செய்து வைத்தேன்.

‘ஒருவேளை நான் இப்போது பேலூர் மடத்தில் உயிருடன் இருந்திருந்தால், நீ உனக்கு உடை வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டிருப்பாய் அல்லவா?’
சுவாமி விவேகானந்தரின் இந்த தெய்விகப் பரிவைக் கண்டு அகண்டானந்தர் மெய்சிலிர்த்து நின்றார்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s