வாழ்வதற்கென தனியாக கல்வி கற்க வேண்டுமா?

கேள்வி : நாம் படிக்கும் கல்வி அன்றாட வாழ்வுக்குப் பயன்படுமா? வாழ்வதற்கென தனியாக கல்வி கற்க வேண்டுமா?
சுவிர் : உன் கேள்வி அர்த்தம் மிக்கது.

கல்வியை இரண்டாகப் பிரித்துப் பார்.
1. நீ படித்துப் பட்டம் பெற்று சம்பாதிக்க உதவும் கல்வி. இது உண்ணவும் உடுக்கவும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் வாங்கித் தரும்.

ஆனால் அது மட்டுமே உனக்குப் போதாது. மனநிறைவு, மன அமைதி என்ற உயர் தேவைகளும் உனக்குள்ளன. அவற்றைத் தருவது ஆண்டவனைப் பற்றிக் கூறும் ஆன்மிகக் கல்வி ஆகும்.

ஒருவனுக்குப் பணம், பதவி சம்பாதிக்கும் படிப்பும் வேண்டும்; இறையருளும் புண்ணியமும் சம்பாதிக்கும் ஆன்மிகக் கல்வியும் வேண்டும்.

இந்த இரண்டுமே நம் பாடத்திட்டங்களில் இருக்க வேண்டும் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் கல்விக் கொள்கை ஆகும்.

ஓர் உதாரணம்.
நீ ஓர் இரவு முழுவதும் இருட்டில் கண் விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியுள்ளது. காலையில் சூரியன் வந்ததும் நீ அங்கிருந்து சென்றுவிடலாம். ஆனால் அதுவரை நீ தூங்காமல் இருக்க வேண்டும்.
அப்போது நீ என்ன செய்வாய்?

counting_stars_by_tsukinesara-d69cldi.png

வானத்திலுள்ள நட்சத்திரங்களையும் நிலவையும் பற்றிச் சிந்திக்கலாம். எந்தெந்த நட்சத்திரம் எங்கெங்கு உள்ளது; நிலவு எப்படித் தேய்கிறது, வளர்கிறது என்றெல்லாம் யோசித்தால், நீ தூங்குவாயா?

இரவெல்லாம் இப்படிச் சிந்திப்பதிலேயே செலவிட்டால் விடிந்ததும் சூரியன் உனக்காகவே விரைந்து வருவான், அல்லவா!

அதுபோல் உனக்கு ஆன்மிகக் கல்வியான சூரியனின் தேவை வரும்வரை இரவில் நிலவும் நட்சத்திரங்களும் போன்றுள்ள உன் பள்ளிப் பாடங்களைக் கவனமாகப் படி.

One response to “வாழ்வதற்கென தனியாக கல்வி கற்க வேண்டுமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s