அவர் ஒரு வேதாந்தி

அவர் ஒரு வேதாந்தி

குதிரைகள் பூட்டிய கோச் வண்டி ஒன்று பாரீஸ் நகர வீதியில் போய் கொண்டிருந்தது.
சுவாமி விவேகானந்தர் அதில் அவரது ஐரோப்பிய சிஷ்யையுடன் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அந்தச் சமயத்தில் ஒரு வீட்டுக்குள் இருந்து இரண்டு சிறுவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். பணக்கார வீட்டுப்பிள்ளைகள் போல் இருந்தார்கள். அவர்களது அம்மாவும் அவர்களுடன் வந்தார்.
கோச் வண்டியை ஓட்டியவர் வண்டியை ஓர் ஓரமாக நிறுத்தினார். இறங்கிப் போய் அந்தப் பிள்ளைகளைக் கட்டிக் கொண்டார். தட்டிக் கொடுத்தார். சில வார்த்தைகள் பேசினார். மறுபடியும் வந்து வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போனார்.
யார் அந்தச் சிறுவர்கள்?” என்று கேட்டார் சுவாமிஜியின் சிஷ்யை! பதிலுக்கு வண்டியோட்டி, என் பிள்ளைகள்தான்” என்றார்.

‘அந்தச் சிறுவர்களைப் பார்த்தால் பெரிய பணக்கார வீட்டுப்பிள்ளைகள் போல் தோன்றுகிறது! இவர் என்ன
வென்றால் கோச் ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கிறாரே!’ என இவர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம்!

கோச் வண்டிக்காரர் திரும்பிப் பார்த்தார்.
பாரீஸில் இருந்த ஒரு வங்கியின் பெயரைச் சொல்லி, அந்த பாங்கைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?” என்று கேட்டார்.

ஓ! கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது மிகப் பெரிய பாங்க் அல்லவா! எங்களுக்குக்கூட அதில் கணக்கு இருந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த பாங்க் திவாலாகிவிட்டது போல் தெரிகிறது!” என்றார் சுவாமிஜியின் சிஷ்யை!

இதைக் கேட்டுவிட்டு வண்டியோட்டி அமைதியாக, நான்தான் அந்த வங்கிக்குச் சொந்தக்காரன்! அந்த வங்கி இப்போது கொஞ்சம் சிரம நிலையில் இருக்கிறது. பங்குகளை எல்லாம் வசூல் செய்து கடன்கள் எல்லாம் அடைக்கச் சிறிது நாள் ஆகும்.

இந்நிலையில் நான் மற்றவர்களுக்குச் சிறிதும் சுமையாக இருக்க விரும்பவில்லை. என் சொந்த ஊரில் ஒரு சிறிய வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தேன். என்னிடம் இருந்த சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் விற்று இந்த கோச் வண்டியை வாங்கினேன். இதை வாடகை வண்டியாக ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
என் மனைவியும் சிறிது சம்பாதிக்கிறாள். எங்கள் இருவரின் வருமானத்தில் குழந்தைகளுக்கு ஆகும் செலவுகளைச் சரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கடன்களை அடைத்தவுடன் மீண்டும் வங்கிகளைத் திறந்துவிடுவேன்!” என்றார்.

சுவாமி விவேகானந்தர் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். அவர் மிகவும் மகிழ்ந்து, இதோ இந்த மனிதரைப் பார்? இவர்தான் சரியான வேதாந்தி. வேதாந்தக் கருத்தைத் தம் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளார்! பெரிய ஓர் அந்தஸ்திலிருந்து விழுந்தும்கூட இவர் சூழ்நிலைக்கு இரையாகி விடவில்லை! என்ன ஒரு தன்னம்பிக்கை இவரிடம் உள்ளது!” என்று கூறி ஆச்சரியப்பட்டார்.
அதற்குப் பிறகு அவர் வீட்டிற்கும் போய் தமது மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்தார் சுவாமிஜி.

Swami_Vivekananda_Jaipur1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s