நிஜாம் வியந்த வீரத்துறவி

நிஜாம் வியந்த வீரத்துறவி

சுவாமி விவேகானந்தர் பரிவ்ராஜகராக இந்தியாவைச் சுற்றி வந்த காலம். அப்போது ஒருமுறை ஹைதராபாத் சென்றிருந்தார்.
நிஜாமின் அரசவைக்குள் சிங்கம் போல் நுழைந்தார்.பொதுவாக நிஜாம் யாருக்கும் மரியாதை தரத் தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து நிற்பதில்லை.

ஆனால் சுவாமிஜியைக் கண்டதும் நிஜாம் அவரை அறியாமலேயே எழுந்து நின்றார்.

swami_vivekananda_monk

அரசவையினருக்கோ ஒரே வியப்பு! இது என்ன ஒரு நாளுமில்லாமல் இன்று மன்னர் ஏன் எழுந்து மரியாதை செய்ய வேண்டும்!
ஆச்சரியம் தாங்காமல் நிஜாமைக் கேட்டேவிட்டார்கள்.

அதற்கு நிஜாம், நாய் எலும்புத்துண்டைக் கவ்வியது போல் இந்த உலகை நான் பிடித்துக் கொண்டு தொங்குகிறேன். ஆனால் அதை இவரோ எச்சில் போல காறித் துப்பியவர். இவருக்காக எழுந்து நின்று மரியாதை தருவதைவிட வேறு என்ன செய்ய முடியும்?” என்றார்.

பின்னாளில் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிக் கூறிய சுவாமிஜி, நான் சென்றதோ நிஜாமிடம் பொருள் உதவி வேண்டிதான். மன்னரின் சொல்லைக் கேட்டபின், அவரிடம் பண உதவி எதுவும் கேட்க மனம் வரவில்லை’ என்று கூறிச் சிரித்தார். – சுவாமி நிகிலானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s