ஜென் துறவி – மூன்றாவது நூலைவிட

ஜப்பானின் ஜென் துறவி டெட்சாகன் என்பவர் ‘பௌத்த சூத்திரங்கள் அனைத்தும் சீன மொழியில் உள்ளன. எப்படியாவது அவற்றை ஜப்பானிய மொழியில் வெளியிட வேண்டும்’ என்று நினைத்தார்.
அந்தக் காலத்தில் நூல் வெளியிடுவது பெரிய முயற்சி அல்லவா?

zenmonk

அதற்காக அந்தத் துறவி பலரிடம் நன்கொடை கேட்டார். பெரிய தொகை கொடுத்தாலும் சிறிய தொகை கொடுத்தாலும், அவற்றை அவர் அன்புடன் ஏற்றுக் கொண்டார். நன்கொடை தந்தவர்களிடம் எந்த ஏற்றத் தாழ்வும் அவர் காட்டவில்லை.

இப்படியே ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்தன. நூல் வெளியிடப் போதுமான தொகை சேர்ந்தது.
அப்போது நாட்டில் பெரிய வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதனால் மக்கள் சொல்ல முடியாத துன்பத்திற்கு ஆளாயினார்கள்.
தான் திரட்டிய பணத்தை எல்லாம் மக்களின் துன்பத்தைப் போக்கச் செலவழித்தார் அவர்.

மீண்டும் பணம் திரட்டத் தொடங்கினார். அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் ஓரளவு தொகை சேர்ந்தது.
அப்போது அந்த நாட்டைத் தொற்றுநோய் தாக்கத் தொடங்கியது. பலர் இறந்து போனார்கள். துறவி தாம் சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை இப்போது மக்களுக்குச் செலவு செய்தார்.

மூன்றாம் முறையாகப் பணம் திரட்டத் தொடங்கினார். ஐந்தாண்டுகளில் போதிய தொகை சேர்ந்தது.
இந்த முறை அவர் எண்ணம் நிறைவேறியது. பௌத்த சூத்திரங்களை ஜப்பானிய மொழியில் நூலாக வெளியிட்டார்.

ஜப்பானிய மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளிடம், துறவி டெட்சாகன் மூன்று முறை பௌத்த சூத்திரங்
களை நூலாக வெளியிட்டார். முதல் இரண்டு நூல்களும் கண்ணுக்குத் தெரியாதவை. மூன்றாவது நூலைவிட அவை இரண்டுமே மிகச் சிறந்தவை” என்று பெருமையுடன் சொல்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s