ஒரு சீனக் கதை
சீன மதகுரு லாவோத்ஸு சீடர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தார். வழியில் அவரைப் பார்த்த ஒருவன் லாவோத்ஸு இளைஞர்களைத் தவறாக வழிநடத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டித் திட்டினான்.

அவன் அவரைத் திட்டி முடித்ததும் மதகுரு கேட்டார்: மகனே! அவ்வளவுதானா? இல்லை,
இன்னும் ஏதாவது திட்ட விரும்புகிறாயா?

இந்தப் பொறுமையான கேள்வியால் அதிர்ச்சியடைந்த அவன் பதில் கூறாமலேயே சென்று விட்டான். சீடர்கள் வேதனைப்பட்டார்கள்.

மறு நாள் அதே மனிதன் லாவோத்ஸுவிடம் வந்தான். முதல் நாள், தான் அவரைக் கண்டபடி பேசியதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தான். மன்னிப்பும் வேண்டினான்.

குரு புன்னகைத்தவாறு, அப்பனே! நீ ஒன்றும் தவறாகக் கூறிவிடவில்லை” என்றார்.

அது எப்படி என்று கேட்டதற்கு அவர் பதில் கேள்வி ஒன்று கேட்டார். ஒருவன் ஒரு மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான். அப்போது பெருங்காற்றுடன் மழையும் பெய்தது. அதே சமயம் காற்றால் அலைக்கப்பட்டு ஒரு மரக்கிளை உடைந்து அவன் தலையில் விழுந்தது என்றால், குற்றவாளி மரமா? பெருங்காற்றா?

அதே போலத்தான் உன் மனதில் வீசிக் கொண்டிருந்த புயல் காரணமாகவே கொடுஞ்சொற்கள் வெளிப்பட்டன. அந்தச் சமயம் பார்த்து நான் உன் அருகில் இருந்தேன். அவ்வளவுதான்! இதில் யாரைக் குற்றம் சொல்வது?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s