குரங்கு தியானம்

குரங்கு தியானம்

தியானம் செய்யும் பலரைப் பார்த்து ஒரு கோவிலில் இருந்த குரங்கு ஒன்று தானும் தியானம் செய்ய உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக் கொண்டது. அதன் மனதில் எண்ண அலைகள் ஓட ஆரம்பித்தன.

‘தியானம் செய்து முடிக்கும்போது அதிக பசி எடுக்கும் என்று கூறுவார்கள். அதனால் சிறிது பழங்களை எடுத்து அருகில் வைத்துக் கொண்டு தியானம் செய்ய ஆரம்பிப்போம்’ என்று அது நினைத்தது.

உடனே எழுந்து சென்று சிறிது பழங்களைக் கொண்டு வந்து அருகில் வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டது. கண் மூடியவுடன் சிந்தனைகள் மீண்டும் தோன்ற ஆரம்பித்தன:

‘உடம்பில் தெம்பு இல்லையென்றால், கையால் பழங்களை எடுக்க முடியுமா?’

பழங்களை எடுத்துக் கையில் பிடித்துக் கொண்டே மீண்டும் கண்ணை மூடியது. பின் ‘மிகவும் அசதியாக இருந்தால் கையை உயரே தூக்க முடியாதே’ என்று நினைத்து பழங்களை வாய்க்கருகில் வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் கண்ணை மூடியது.

வாய்க்கருகில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் வாய்க்குள் ஒரு மூலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் மிகுந்த வித்தியாசம் இருக்காது என நினைத்து பழங்களை வாய்க்குள் போட்டுக் கொண்டது.

monkey

பழங்கள் வாய்க்குள் சென்ற மாத்திரத்தில் பற்கள் அதைக் கடிக்க ஆரம்பித்தன.
பழங்கள் இனிமையாகவும் நன்றாகவும் இருந்த
படியால், ‘சே, இவ்வளவு இனிமையான பழங்களைத் தின்பதை விட்டு தியானம் என்ன மிகவும் அவசியமா?’ என்று நினைத்துக் கொண்டே குரங்கு அங்கிருந்து குதித்தெழுந்து ஓடிவிட்டது.

குரங்கிலிருந்து பிறந்த பகுத்தறிவுள்ள மனிதனுக்கு, இந்தக் குரங்கின் செய்கைகூட ஒரு படிப்பினையாக இருக்கக்கூடுமோ?

சுவாமி ஆசுதோஷானந்தர் நிகழ்த்திய உரையிலிருந்து கேட்டவர் : எம்.வி.மோகன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s