ஒரு சொட்டு நீரும் இல்லை

ஒரு சொட்டு நீரும் இல்லை

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் நாட்டின் பெரிய மகான் ஒருவரை நான் தரிசித்தேன். மிகவும் தூயவர் அவர். வேதங்கள், உங்கள் பைபிள், குரான் போன்ற அருள் வெளிப்பாட்டு நூல்களைப் பற்றிப் பொதுவாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தோம்.

books

முடிவில் அவர் மேஜையின்மீது இருந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கச் சொன்னார். அதில் மற்ற விஷயங்களோடுகூட அந்த வருடம் எவ்வளவு மழை பெய்யும் என்றும் முன்னறிவிப்பு காணப்பட்டது. இதைப் படி என்றார் அவர். எவ்வளவு மழை பொழியும் என்பதை நான் படித்தேன். இப்போது அந்தப் புத்தகத்தைப் பிழி என்றார். நான் அப்படியே செய்தேன். அவர் சொன்னார்: அப்பா, ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர்கூட வரவில்லை. தண்ணீர் வருவதைப் பொறுத்தவரையில் அது புத்தகம், வெறும் புத்தகம்தான். ஆகவே உன் மதம் நீ கடவுளை உணரும்படிச் செய்யாவிட்டால் அது பயனற்றது.

சர்க்கரை மூட்டையை முதுகில் சுமந்து கொண்டிருந்தும், அதன் சுவை அறியாமல் இருக்கும் கழுதையைப் போன்றவன்தான் மத உணர்வுக்காக நூல்களை மட்டுமே படிப்பவன்.

Source: Palsuvai Kathaigal

One response to “ஒரு சொட்டு நீரும் இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s