ஏழைகளிடம் கருணையுள்ள குரு

ஏழைகளிடம் கருணையுள்ள குரு
-சுவாமி கௌதமானந்தர்

1980-களில் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நாராயண்பூருக்கு அருகில் பங்களாதேஷ் அகதிகள் தங்கியிருந்தனர். அங்கிருந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் மையத்திற்கு அவர்களுள் பலர் செல்வதுண்டு.

தவத்திரு ஸ்ரீமத் சுவாமி பூதேஷானந்தஜி மகராஜ் அந்த அகதிகளுள் பலருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் மந்திர தீக்ஷை வழங்க ஏற்பாடானது.
swbhuteshananda
ஆனால் அந்த ஏழைகளால் மிஷனின் ஆசிரமத்திற்கு வர இயலாத நிலை. காரணம் என்ன?

அவர்கள் தீக்ஷை பெறுவதற்கு ஆசிரமத்திற்கு வந்தால், அவர்களுக்கு அன்றைய வருமானம் கிடைக்காது. அடுத்த நாள் வேலை கிடைப்பதுகூட பிரச்னையாகிவிடும் என்பதால் அவர்கள் தயங்கினார்கள்.

இதை அறிந்த ஸ்ரீமத் சுவாமி பூதேஷானந்தர் உடனே, அந்த ஏழைகள் ஏன் இங்கு வர வேண்டும்? அவர்களுக்கு வசதியாக, அவர்களது வருமானத்திற்குக் குந்தகம் விளையாதபடி நானே அவர்களது பகுதிக்குச் சென்று தீக்ஷை அளிக்கிறேன்” என்று கூறிப் புறப்பட்டார்.

மக்களின் நெஞ்சங்களில் ஞானப் பசியைத் தூண்டிவிடும் அந்த குரு, அகதிகள் வயிற்றுப் பசியால் வாடிவிடக் கூடாது என்பதிலும் கவனத்துடன் இருந்தார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s