சுவாமி அத்வைதானந்தர்

Swami Advaitananda

ஒருமுறை அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியைக் காண சுவாமி அத்வைதானந்தர் சென்றார். வயதான அவரைக் கண்டு அன்னைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி.

அன்னையார், சுவாமிகளின் நலம் விசாரித்தார். அதற்கு அத்வைதானந்தர், அம்மா! நான் கடுமையாக உழைக்கிறேன். வெண்டை, கத்தரி, பூசணி போன்ற காய்கறிகளை மடத்தில் வளர்க்கிறேன். சில சமயம் அவற்றை உங்களுக்கும் அனுப்புகிறேன்.

ஆனால் எனக்கு இப்போதுள்ள இளைஞர்களிடமிருந்து அதிகம் உதவி கிடைப்பதில்லை….” என வருத்தப்பட்டார்.
அதனால் அன்னை, மகனே, நீ பழங்காலத்து மனிதன். வீட்டு வேலைகளில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டாத தற்காலத்து இளைஞர்களிலிருந்து நீ வேறுபட்டவன். மடம் என்பதும் ஒரு குடும்பத்தின் இல்லம்போல.

அங்கும் உணவு, உடை பிற அத்தியாவசியப் பொருள்கள் தேவைப்படுகின்றன. இவை இல்லாமல் நீ அங்கு எப்படி வாழ முடியும். குருதேவரின் குழந்தைகளைப் பேணிக் காப்பது உன் கடமை அல்லவா?” என்று கூறினார்.

(சுவாமி அத்வைதானந்தர் ஜெயந்தி தினம் செப்டம்பர் 12, 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s