கலைமகள் வாசம் – சுவாமி அபேதானந்தர்

ஒரு நாள் சுவாமி அபேதானந்தர் அன்னையைக் காண வந்திருந்தார். அன்னையின் மீது தாம் எழுதிய துதி (ப்ரக்ருதிம் பரமாம்) ஒன்றை அன்னையிடம் பாடி காண்பிக்க விரும்பினார். இதனை அன்னையிடம் தெரிவித்ததும் அவர் ஆச்சரியத்துடன், ‘என்ன துதி?’ என்று கேட்டார்.
swabh
சுவாமிகள் மிகவும் பணிவுடன், ‘அம்மா, உங்கள் மீது இயற்றப்பட்ட துதி’ என்றார். சற்றே திகைப்புற்றவர்போல் அன்னை, ‘ அப்பா என்மீது துதியா?’ என்று கேட்டார்.

சுவாமிகள் அந்தத் துதிப்பாடலைப் பாடினார். அமைதியாக இருந்தபடி அதனைக் கேட்டார் அன்னை. ‘ராமக்ருஷ்ண கத ப்ராணாம்’ (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரில் ஒன்றி வாழ்பவள் ) என்ற வரியைக் கேட்டதும் அன்னையின் திருமேனி அசைவற்று நின்றது.

‘தன்னாம ச்ரவண ப்ரியாம்’ (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருநாமத்தைக் கேட்பதில் இன்பம் காண்பவள்) என்ற வரியைப் பாடிய போது அன்னையின் இரு கண்களிலிருந்தும் கண்ணீர் பெருகியது.

‘தத்பாவ ரஞ்ஜிதாகாராம் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமயமாகி அந்தப் பேரானந்தத்திலேயே எப்போதும் திளைப்பவள் ) எனற வரிகள் வந்த போது அன்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மயமாகவே ஆகிவிட்டதாக பின்னர் சுவாமிகள் தெரிவித்தார். ‘அப்போது அன்னை அங்கே இல்லை. குருதேவர் அமர்ந்திருந்தார். அல்லது, ஒரு வேளை அன்னையே குருதேவராக மாறியிருக்கலாம்’ என்றார் அவர்.

எல்லாம் நிறைவுற்ற பிறகு அன்னை மிகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் அபேதானந்தரிடம், ‘மகனே உன் நாவில் கலைமகள் வாசம் செய்யட்டும்’ என்று கூறி ஆசீர்வதித்தார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s