ஸ்ரீ தேவி பாகவத ஸாரம்

ஸ்ரீ தேவி பாகவத ஸாரம்
உரை ஆசிரியர்: அண்ணா” (ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மாணவரில்லம்)

மதுகைடப வதத்திற்குப் பின் மணித்வீபத்தில் மும்மூர்த்திகளும் தேவியை தரிசித்தபோது அவர்கள் தேவியிடம் வினவினார்கள்: ‘இரண்டல்லாத ஒன்றே பிரம்மம் என்றால் அது நீயா, பரமசிவமா? நீ ஆணா, பெண்ணா?” என்று.
saraswathi
தேவி ‘எனக்கும் பரமசிவத்திற்கு மிடை எப்போதும் பேதமில்லை. நாங்கள் இருவருமே ஒன்றேயாவோம். அவரே நான், நானே அவர். மதிமயக்கத்தால் பேதம் கற்பிக்கப்படுகிறது. உலக உற்பத்திக்காலத்தில் பேதம் தோன்றுகிறது. அப்பொழுது பிரம்மாவும் தோன்றுகிறார். தோற்றமும் மறைவுமாகிற இவ்விரண்டு முள்ளவரை இந்த பேதமும் உண்டு. உலக ஸம்ஹார காலத்தில் நான் ஆணுமன்று, பெண்ணுமன்றும்ம் அலியுமன்று. எல்லா தேவர்களிடமும் நான் பல் பெயர்களைத் தரித்து கொண்டு அந்தந்த சக்தியாப் பராக்ரமச் செயல்களைப் புரிகிறேன். இது தான் தேவியின் தத்துவம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s