புகழோடு வாழ்வது எப்படி?

கேள்வி : புகழோடு வாழ்வது எப்படி?

சுவிர்: பிறக்கும்போதே புகழுடன் பிறப்பவர்கள் மிகக் குறைவு. ஆனால் வாழும் விதத்திலும் பிறருக்குச் சேவை செய்வதன் மூலமும் ஒருவர் நிலையான புகழைப் பெறுவார்.

மீடியா புகழுக்கும், மக்கள் மனங்களில் நிற்கும் கௌரவத்திற்கும் பெருத்த வேறுபாடு உண்டு. மீடியா நினைத்தால் ஒருவரை மலை மீது ஏற்றிவிடும் அல்லது பாதாளத்தில் நெளியவிடும்.
இவற்றையெல்லாம் கடந்து மக்கள் மனதில் நின்று கௌரவத்தையும் அன்பையும் பெறுவது சின்ன விஷயமல்ல.

அதற்குச் சுயநலமின்மை வேண்டும். அவசரமாக வரும் புகழைத் தியாகம் செய்வதற்கான மனோசக்தி ஒருவருக்கு இருந்தால் மட்டுமே அவர் என்றும் புகழுடன் வாழ்வார்!
honour
இந்திய ஜனாதிபதி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், சிறந்த ஆன்மிகச் சொற்பொழிவாளரான ஸ்ரீமத் சுவாமி ரங்கநாதானந்தருக்கு ‘பத்மவிபூஷண்’ விருதை வழங்குவதற்கு முன் வந்தார்.

அச்செய்தியை ஜனாதிபதியே சுவாமிகளிடம் தெரிவித்தபோது,எனக்கு எதற்கு இந்த விருது? இந்த விருதைவிட ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சுவாமி என்ற மிகப் பெரிய அங்கீகாரமும் அந்தஸ்தும் உள்ளதே. அதுவே போதும்” என்றார் சிரித்தபடி.

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அகமகிழ்ந்து அந்தத் துறவியின் நிறைநிலையைக் கண்ட பூரிப்புடன், சுவாமிகளே, உங்களைப் பார்த்து நான் பொறாமைப்படுகிறேன்” என்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியை நினைத்துப் பார். எப்படிப்பட்ட புகழ் வேண்டும் என்பதை நீயே முடிவெடு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s