மீனவப் பெண்ணும் பூ வியாபாரி வீடும்

மீனவப் பெண்ணும் பூ வியாபாரி வீடும்

சில மீனவப் பெண்கள் சந்தையிலிருந்து வீடு திரும்பும்போது மழையும் புயலும் பிடித்துக்கொண்டது. எனவே அருகிலிருந்த பூ வியாபாரி ஒருவனின் வீட்டில் இரவைக் கழிக்க நேர்ந்தது.

நறுமண மலர்கள் நிறைந்த நந்தவனத்திற்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் அறை ஒன்றில் அவர்கள் தங்கினர். ஆனால் அவர்களால் தூங்க முடியவில்லை. கடைசியில் அவர்களுள் ஒருத்தி மீன் கூடைகளை நனைத்து, தலைக்குப் பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு தூங்கினால் தூக்கம் வரும் என்று யோசனை சொன்னாள். அவ்வாறு செய்த பின்னரே அவர்களால் அயர்ந்து தூங்க முடிந்தது.

இந்த உலகமே நமது மீன்கூடை. அந்த மீனப் பெண்களைப் போன்று இன்பத்திற்காக அதை நாம் சார்ந்திருக்கக் கூடாது. அப்படிச் சார்ந்திருப்பவர்கள் தமோ குணம் கொண்டவர்கள், கட்டுண்டவர்கள்.

அடுத்து ரஜோ குண மனிதர்கள். இவர்களிடம் நான் என்னும் அகந்தை தலைதூக்கி நிற்கும். அவர்கள் சிலவேளைகளில் நற்செயல்களைச் செய்வார்கள்; ஆன்மீகவாதிகளாகவும் ஒருவேளை ஆவார்கள்.

சாத்வீக குணம் படைத்தவர்கள்தான் மிகவும் மேலானவர்கள். இவர்கள் அகமுகப் பார்வை உடையவர்கள், ஆன்மாவிலேயே நிலைத்திருப்பவர்கள். தாமசம், ராஜசம், சாத்வீகம் (மந்தநிலை, செயல்நிலை, ஒளிநிலை) ஆகிய இந்த மூன்று குணங்களும் ஒவ்வொருவரிடமும் உள்ளன. வெவ்வேறு காலங்களில் இவற்றுள் வெவ்வேறு குணம் தலைதூக்கி நிற்கும்.

Source: Palsuvai Kathaigal (Tamil)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s