தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுவதை எப்படிச் சமாளிப்பது?

கேள்வி: ஒருமுறை அதிக மார்க் பெற்றுவிட்டு, மறுமுறை மார்க் குறைந்தால் தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுவதை எப்படிச் சமாளிப்பது?

பதில் : நீ சாதிக்க நினைத்தால் எப்போதும் சிலவற்றை நினைவில் கொள். இதோ அவை:

வெற்றி தோல்வி எல்லோருக்கும் சகஜமே.

தோற்றுவிடுவோமோ என்று அஞ்சியஞ்சி முயற்சிக்காமலே இருப்பவன் முடங்கிவிடுகிறான்.

முயற்சி செய்தும் நீ தோற்றுவிட்டால் உன் முயற்சிதான் தோற்றது, நீ தோற்கவில்லை!

வெற்றி பெற்ற கணத்தை ஒவ்வொரு கணமும் நினைத்துக் கொண்டிரு.

தோல்வியடைந்ததை அக்கணமே மறந்துவிடு. இப்படி யோசித்து உன் தாழ்வு மனப்பான்மையைத் தகர்த்தெறி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s