அன்னையின் பிரார்த்தனை

ஒரு முறை அன்னைக்கு உடல் நலம் கேடுற்று இருந்தபோது அவர் விடியர்காலை 2 மணிக்கு எழுந்திருப்பதை ஒரு சீடர் கண்டார்.

சீடர் அன்னையிடம், “அம்மா, தூக்கம் வரவில்லையா” என்று வினவினார்.

அதற்கு அன்னை “என்னால் எப்படி தூங்க முடியும் மகனே? பல குழந்தைகள் எல்லாம் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் என்னிடம் தீட்சை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் பெரும்பான்மையானோர் தொடர்ந்து, முறையாக ஜபம் செய்வதில்லை.

தொடர்ந்து என்ன? அவர் எப்பொழுதும் எதுவுமே செய்வதில்லை.

ஆனால் அவர்களுடைய பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நான் எதுவும் செய்யாமல் இருக்க முடியுமா? எனவே அவர்களுக்காக நான் ஜபம் செய்கிறேன். மேலும் எந்த நேரமும் குருதேவரிடம், ‘பகவானே! அவர்களுடைய ஆன்மிக உணர்வை விழிப்படையச் செய்யுங்கள். அவர்களுக்கு முக்தி அளியுங்கள்.

இந்த உலகில் சொல்ல முடியாத வேதனை உள்ளது. மறுபடியும் அவர்கள் இவ்வுலகில் பிறக்க வேண்டாம்’ என்று பிரார்த்தனை செய்கிறேன்” என்றார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s