சுவாமி சாரதானந்தரின் ஜயந்தி தினம்

சுவாமி சாரதானந்தரின் ஜயந்தி தினம்
15.1.2016
ஒரு நாள் சுவாமி பிரம்மானந்தர்
சுவாமி சாரதானந்தரிடம், துரியானந்தரைப் போல் உயர்ந்த ஆன்மாவைக் காண்பது அரிது. தன் உடல் துன்பங்களை மறந்து, உயர் நிலையிலேயே தமது ஆன்மாவை நிலைநிறுத்த இவரால் முடிகிறது. நான் அவரது அறைக்குச் சென்று வணங்க விரும்புகிறேன் என்றார்.

இதைக் கேட்டதும் சுவாமி துரியானந்தர் தங்கியிருந்த சேவா
சிரமத்துக்குச் சென்றார் சுவாமி சாரதானந்தர்.
வெயிலின் கடுமையைத் தடுக்க, பாய்கள் தொங்கியதால் அறை சற்று இருட்டாக இருந்தது.

உள்ளே சென்று நெடுஞ்சாண்கிடையாக வீழ்ந்து சுவாமி சாரதானந்தர் துரியானந்தரின் பாதம் தொட்டு வணங்கினார்.
யாரது?என துரியானந்தர் திடுக்கிட்டார்.
நான்தான் சரத்! இப்போதுதான் பிரம்மானந்த மகராஜ் உனது உயர்ந்த ஆன்ம நிலைக்காக இங்கே வந்து உன்னை வணங்க வேண்டும் என்று என்னிடம் கூறினார்! இதைக் கேட்டதும் நான் உன்னிடம் ஈர்க்கப்பட்டேன். மகராஜின் வார்த்தைகள் என் ஆவலைத் தூண்டிவிட்டன. அதனால் வந்தேன். என் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள் சகோதரா என்றார்.

ஆஹா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் துறவறச் சீடர்களுக்குள் இருந்த பக்தியும் அன்பும்தான் என்னே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s