ஏழைகளிடம் நரேந்திரரின் பரிவு

ஏழைகளிடம் நரேந்திரரின் பரிவு

ஏழைகளிடம் பரிவு எனபது நரேந்திரரின் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடன் ஒன்றியிருந்த குணமாகும். சிறுவயதில் வீட்டிற்கு யாராவது பிச்சைக்காரர்கள் வந்தால் துணிமணி, பாத்திரம் என்று அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் கொடுத்து விடுவார். வீட்டினர் கண்டால் அதைத் தடுத்து பிச்சைக்காரனிடமிருந்து அவற்றைத் திரும்ப வாங்கிவிட்டு ஏதாவது பணம்கொடுத்து அனுப்புவார்கள்.

இப்படிச் சிலமுறை நடந்தபின் ஒரு நாள் அவருடைய தாய் மாடியில் உள்ள ஓர் அறையில் அவரைப் பூட்டி வைத்துவிட்டார். அந்தச் சமயத்தில் ஒருவன் வந்து பிச்சைப் போடும்படி உரக்கக் கூவினான். உடனே நரேந்திரர் அந்த அறையில் இருந்த தன் அன்னையின் விலை உயர்ந்த ஆடைகளை ஜன்னல் வழியாகப் பிச்சைக்காரனுக்காக எறிந்தார்.

Source: குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் (Vol 3 – Page 71)
Author: சுவாமி சாரதானந்தர்

2 responses to “ஏழைகளிடம் நரேந்திரரின் பரிவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s