எது பக்தி?

எது பக்தி?

சைதன்யதேவர் தென்னாட்டிற்கு யாத்திரை சென்றிருந்தபோது ஒருநாள் ஒருவன் கீதை படித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். சற்று தூரத்தில் மற்றொருவன் கீதையைக் கேட்டபடி தேம்பித்தேம்பி அழுது கொண்டிருந்தான், கண்ணீர் பெருகிக் கொண்டிருந்தது. சைதன்யர் அவனது அருகே சென்று, ‘இதெல்லாம் உனக்குப் புரிகிறதா?’ என்று கேட்டார். அதற்கு அவன் ‘சுவாமி, இந்த சுலோகம் அது இது என்பதெல்லாம் எனக்குச் சுத்தமாகப் புரியவில்லை’ என்றான். ‘பின் ஏன் அழுகிறாய்?’ என்று கேட்டார் சைதன்யர். அதற்கு அவன், ‘அர்ஜூனனின் தேர் தெரிகிறது. அதன் முன்னால் ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் அர்ஜூனனும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைக் கண்டு அழுகிறேன்’ என்று கூறினான்.

krishna_arjun

உண்மையான பக்தி என்பது இறைவனின் சன்னிதியில் இருப்பதாக எப்போதும் உணர்வதாகும் வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களும் புறச் சின்னங்களும் பக்தி ஆகாது.

Source: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்ன கதைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s