அரசனும் தாயுமானவரும்

அரசனும் முனியும் திருச்சிராப்பள்ளியில் அரசு புரிந்த விஜயரங்க சொக்கலிங்கமென்னும் அரசன், தாயுமானவருக்கு, காஷ்மீரத்திலிருந்து வரவழைத்த விலையுயர்ந்த ஒரு சால்வையைப் பரிசளித்தான். தாயுமானவர் அதைப்பெற்று அரசனை ஆசீர்வதித்தார். ஒரு நாள் அவர் வீதி வழியே செல்லுகையில் பரஸ்திரீ ஒருத்தி கந்தைத் துணிகளைத் தரித்துக் […]

Read Article →

பலஹாரிணி காளி பூஜை

பலஹாரிணி காளி பூஜை சக்தி வழிபாட்டிற்கு பேர் பெற்றது வங்கம். அங்கே காளி, துர்க்கை ஆகிய தேவிகளுக்குப் பெரிய ஆலயங்களும் திருவிழாக்களும் உண்டு. வங்க நாட்டில் நவராத்திரியில் துர்க்கா பூஜையைத் தேசீய விழாவாகக் கொண்டாடுவதை இன்றும் நாம் காணலாம். இறைவனைப் பல […]

Read Article →

எது பக்தி?

எது பக்தி? சைதன்யதேவர் தென்னாட்டிற்கு யாத்திரை சென்றிருந்தபோது ஒருநாள் ஒருவன் கீதை படித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். சற்று தூரத்தில் மற்றொருவன் கீதையைக் கேட்டபடி தேம்பித்தேம்பி அழுது கொண்டிருந்தான், கண்ணீர் பெருகிக் கொண்டிருந்தது. சைதன்யர் அவனது அருகே சென்று, ‘இதெல்லாம் உனக்குப் புரிகிறதா?’ […]

Read Article →

இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தல்

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸன்யஸ்யாத்யாத்ம சேதஸா | நிராசீர்நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகதஜ்வர: || (30) ‘செயலின் பலங்களை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தல்’ என்பது செயலின் பலனால் கிடைக்கும் புகழ்ச்சியையோ இகழ்ச்சியையோ நாம் ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு அமைதியாக இருப்பதாகும். […]

Read Article →

பலன் நாடாமல் ஏன் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும்?

தஸ்மாதஸ்க்த: ஸததம் கார்யம் கர்ம ஸமாசர | அஸ்க்தோ ஹ்யாசரன் கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷ: || 19 செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எப்போதும் பற்றற்றவனாக, நன்றாகச் செய். ஏனெனில் பற்றற்று வேலை செய்பவன் மேலான நிலையை அடைகிறான். பலன்கருதாத பணியால், பற்றற்ற […]

Read Article →

தஞ்சம் புகுங்கள்

நீங்கள் வலிமை உடையவர்களாக இருந்தால் வேதாந்தத் தத்துவத்தைப் பின்பற்றுங்கள், சுதந்திரராக இருங்கள். அது உங்களால் இயலாது என்றால் கடவுளை வழிபடுங்கள்; இல்லாவிடில் ஏதாவது ஓர் உருவத்தை வணங்குங்கள். அதற்கான வலிமையும் உங்களிடம் இல்லாவிட்டால் லாபத்தைக் கருதாமல் ஏதாவது நற்பணிகளைச் செய்யுங்கள். உங்களிடம் […]

Read Article →