இன்னும் ஒரு மைல்கல்

விஜயத்தின் வளர்ச்சியில் இன்னும் ஒரு மைல்கல் ஈரோடு, கொங்கு கலையரங்க மேடையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் படங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. பின்னணியில் சுவாமி விவேகானந்தர் தமது காந்தக் கண்களால் ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டிருந்தார். இவ்வளவு சிறந்த ஏற்பாடுகள் எதற்காக? இந்த […]

Read Article →